อบจ.สงขลา ร่วมขับเคลื่อน วาระสงขลา “สิ่งแวดล้อมดี เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”

    2024-06-04 20:25:27
    วันนี้ (4 มิ.ย.2567) ที่โรงแรม ริชแมน รีสอร์ท โฮเทล หาดใหญ่ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วม เสวนา ในหัวข้อ “4 มิถุนา สงขลาเมืองน่าอยู่ รวมพลังจัดการขยะจากบ้าน ชุมชน และเมือง” ขับเคลื่อน วาระสงขลา “สิ่งแวดล้อมดี เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” พร้อมด้วย รองประธานกรรมการบริษัท สงขลาพัฒนาเมืองสงขลา จำกัด เลขาธิการสภาเศรษฐกิจหาดใหญ่ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส นายกสมาคมชุมชนสร้างสรรค์ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และประชาชนเข้าร่วม โดยมี รศ.ดร.สุธินี สินุธก รองคณะบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิด นายกไพเจน กล่าวว่า ปัจจุบันกระบวนการจัดการขยะของจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ยังทำไม่ถูกวิธี ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การแก้ปัญหาขยะนั้นทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับการคัดเเยกขยะจากครัวเรือนเป็นลำดับแรก ซึ่งการให้องค์ความรู้และการนำร่องจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาขยะได้ในอนาคต ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา