องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

    2024-06-06 10:51:12
    วันนี้ (6 มิ.ย. 67) ที่ คลองอู่ตะเภา บริเวณท่านำวัดหาดใหญ่ใน และบริเวณท่าน้ำชุมชนบางหัก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมด้วยนายนิติธร จินดามณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 4 อำเภอหาดใหญ่ นายศดิศ ไชยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอควนเนียง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยมีพระครูมงคลถาวรกิจ เจ้าอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) ให้พรแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานกรมประมง เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปลากระบอกดำ จำนวน 250,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา