อบจ.สงขลา ร่วมแสดงความยินดี กับ นักเรียนคนเก่ง คว้ารางวัล ในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024

    2024-06-06 11:57:49
    อบจ.สงขลา ร่วมแสดงความยินดี กับ นักเรียนคนเก่ง คว้ารางวัล ในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำหรับเยาวชนจังหวัดสงขลาที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 1. นายธนาพัจน์ ทองศรีเมือง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2019 2. นายอนวัช สร้างอำไพ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้รับรางวัลชนะเลิศโปรแกรม Microsoft Word2019 3. นายอภิสิทธิ์ แสนชุม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้รับรางวัลชมเชย Thailand Design Creator Competition ลำดับที่ 4 โดยการแข่งขันดังกล่าวมีเยาวชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 356 คน จาก 87 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันจากทั้ง 2 เวทีจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับโลก ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา