นายกไพเจน หารือร่วมกับนายก อบต.ห้วยลึก การก่อสร้างถนนสายบ้านสวนใหม่ ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง – บ้านท่าไหล ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน เส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่าง 2 จังหวัด

    2024-06-06 12:00:03
    วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนใหม่ ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา – บ้านท่าไหล ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายมิตร แก้วประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยลึก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักช่าง และฝ่ายนิติการ อบจ.สงขลา ร่วมหารือฯ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา