อบจ.สงขลา เปิดโครงการจัดงานประเพณีสักการะเจดีย์ 5 ยอด ประจำปี 2567

    2024-06-06 15:07:00
    วันนี้ (6 มิ.ย. 67) ที่วัดโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานประเพณีสักการะเจดีย์ 5 ยอด ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่ได้สำนึกถึงบุคคลที่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองไว้ในอดีต รวมถึงเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป โดยมีส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และพี่น้องประชาชนตำบลโคกม่วง เข้าร่วม โดยในพิธี นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อนมัสการการองค์เจดีย์ 5 ยอด พร้อมร่วมถวายของเซ่นไหว้ องค์เจดีย์อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกม่วง ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน (มโนราห์) และเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าภายในบริเวณงานอีกด้วย ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา