ผู้ว่าฯ สงขลา พร้อมคณะศึกษาดูงานโครงการจัดการขยะมูลฝอย อบจ.สงขลา ณ โรงไฟฟ้าขยะหางโจว ประเทศจีน

    2024-06-07 16:27:53
    ผู้ว่าฯ สงขลา พร้อมคณะศึกษาดูงานโครงการจัดการขยะมูลฝอย อบจ.สงขลา ณ โรงไฟฟ้าขยะหางโจว ประเทศจีน เดินหน้าโครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลรวม การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนใน 14 อำเภอของสงขลา วันนี้ (7 มิ.ย. 67) นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา พร้อมคณะศึกษาดูงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย Hangzhou Lin’an Waste Incineration Power Plant of Green Energy Environmental Pro Tection Power โรงไฟฟ้าเผาขยะหางโจว พลังงานทดแทนด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานสีเขียว ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่สอดคล้องกับโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และจะสามารถเปิดเดินระบบได้ประมาณเดือนมกราคม 2569 ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลา ในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลรวม การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 14 อำเภอในจังหวัดสงขลาสามารถแก้ไขสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลา โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกำจัดขยะกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งสิ้นจำนวน 96 อปท. ปริมาณขยะรวม 644 ตัน/วัน