อบจ.สงขลา ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

    2024-06-07 16:36:29
    อบจ.สงขลา ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วย นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม อบจ. สงขลา หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบจ. สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมแยกย่อยได้แก่ กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ,กิจกรรมเก็บกวาดทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ด และเก็บขยะมูลฝอย ,กิจกรรมรักโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมปลูกต้นไม้ ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และอีกหนึ่งกิจกรรม คือกิจกรรมส่งความสุขสร้างรอยยิ้มด้วยไอศครีมให้น้องๆโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการจัดหาไอศครีมจำนวน 3 ถัง เป็นเงิน 6,000 บาท เพื่อจัดเลี้ยงน้องๆโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา โอกาสนี้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันตักไอศครีมแจก สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา