โครงการเที่ยวหาดแสนสุข

    2024-06-10 14:29:02
    นายกฯ อบจ.สงขลา เปิดโครงการ “เที่ยวหาดแสนสุข” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ช่วงค่ำวันนี้ (9 มิ.ย. 67) ณ หาดแสนสุข ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ “เที่ยวหาดแสนสุข” พร้อมด้วย นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสทิงพระ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 สงขลา เข้าร่วม โดยมี นายโดมเดช ขุนกลับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง กล่าวรายงาน นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและหลากหลาย ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งมีแนวชายหาดที่ยาวหลายกิโลเมตร ผ่านหลายตำบลของอำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด และอำเภอสิงหนคร โดยเฉพาะบริเวณหาดแสนสุข ตำบลบ่อแดง ซึ่งยังคงมีความสมบูรณ์ของแนวชายหาดและน้ำทะเลที่ใสสะอาด ที่สามารถใช้เป็นต้นทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกแห่งหนึ่งได้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนและบูธหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอสทิงพระ , การแสดงนักเรียน , การแสดงไลน์แดนซ์ , การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศ และการแสดงวงดนตรี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา