ชาวสงขลาร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ในขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    2024-06-11 10:12:03
    วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณวงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ (วงเวียนเช็คชื่อ) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม อบจ.สงขลา เข้าร่วมในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสงขลา โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบธงต่อจากนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมนำขบวนธงตราสัญลักษณ์ ผ่านวงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ (วงเวียนเช็คชื่อ) ไปยังรูปปั้นเงือกทอง บริเวณชายหาดสมิหลา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองสงขลา ก่อนเคลื่อนขบวนผ่านสวนสาธารณะเมืองสงขลา นำธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสงขลา ไปยังหอประชุมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วมในพิธีฯ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยแบ่งสายกิจกรรมออกเป็น 10 เส้นทาง เส้นทางละ 72 คันธง รวมจำนวน 720 คันธง ส่งต่อไปยังทุกจังหวัด เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา