อบจ.สงขลา จัด​โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 11 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพมุสลิมะห์จังหวัดสงขลา

    2024-06-11 10:16:00
    วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา​ นายไพเจน มากสุ​ว​รรณ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็น​ประธาน​ในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 11 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพมุสลิมะห์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย​นายอับดลรอ​หมาน​ กา​เหย​็ม รองนายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ ข้าราชการ​และ​เจ้าหน้าที่​ที่​เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วม​โครงการ​ฯ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะและ ประสบการณ์ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูปฐมวัย ครูศูนย์เด็กเล็ก หรือผู้ดูแลเด็ก ให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ไปใช้ในการสอนเด็ก ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้แก่เด็ก อันเป็นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพ เด็กปฐมวัยในชุมชน นำมาสู่การปูพื้นฐานความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ทั้งทางตรง และทางอ้อมในการกำหนดทิศทางของสังคมในอนาคตต่อไป ผมขอแสดงความชื่นชม กับการเอาใจใส่ ในการที่จะพัฒนาตัวเองของทุกท่านที่เข้ามาอบรมโครงการ “การเสริมสร้าง EF ในวัยเด็กเพื่อคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวข้าม ความยากจนทางการเรียนรู้ด้วยสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย” ภาพ​ : กองการศึกษา​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา