ภาพบรรยากาศ กิจกรรมดนตรีในสวน "Music In The Park Season 3" วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567​ แสดงดนตรีโดยวงจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

    2024-06-11 10:17:24
    ดนตรีในสวน Music In The Park (Season 3) ฟังบทเพลงไพเราะ กับบรรยากาศดนตรีในสวนสวยริมทะเล หนึ่งเดียวในประเทศไทย ภาพบรรยากาศ กิจกรรมดนตรีในสวน "Music In The Park Season 3" วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567​ แสดงดนตรีโดยวงจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดการแสดงดนตรีในสวน เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรี อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา