อบจ.สงขลา จัดฝึกอบรมและซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ รุ่นที่ 3

    2024-06-11 13:43:50
    วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมและซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ตามหลักการช่วยเหลือที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการในเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา