นายกไพเจน พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในเดือนกันยายน

    2024-06-11 14:47:16
    วันที่ 11 มิถุยายน 2567 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ และคณะ ชึ้นเฮลิคอปเตอร์จาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เพื่อสำรวจเส้นทางในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ในห้วงเดือนกันยายน 2567 ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สั่งการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายประภัสสร์ นัคเร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง และว่าที่ร.ต.ภานพ เฉลิมศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ทำการสำรวจ เพื่อปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วยยางแอสฟัลท์ ภายในโรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ พร้อมกำชับในการดูแลปรับภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนให้สวยงาม นายกไพเจน กล่าวว่า วันนี้เดินทางมาลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยม.โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งทาง อบจ.สงขลาได้มาสำรวจเส้นทาง และเตรียมปรับพื้นผิวถนน และปรับปรุงภายในโรงเรียนให้มีสภาพสมบูรณ์ ขณะเดียวกันก็เตรียมปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งโพธิ์ ระยะทางประมาณ 2700 เมตรด้วย ทั้งนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดสรรงบประมาณปีละ8ล้านบาท และได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ ในจังหวัดสงขลาจำนวน 10 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการ พัฒนาด้านครุภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยรสารสนเทศ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ รวมทั้ง จัดอาหารเช้า อาหารเสริม นม และมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนด้วย//