อบจ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันสงขลาไตรกีฬา (Songkhla Triathion) ประจำปี พ.ศ.2567

    2024-06-14 15:30:01
    วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันสงขลากีฬา (Songkhla Triathion) ประจำปี พ.ศ.2567 ที่จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 ณ หาดชลาทัศน์ บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ นั้น ในที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ การเตรียมการ - ด้านสถานที่การจัดการแข่งขัน - ด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ - ด้านการรักษาความปลอดภัยทางบก และปิดการจราจร - ด้านการเตรียมการปฐมพยาบาล การส่งต่อ และการรักษา - ด้านการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน และการปิดเส้นทางการจราจร - ด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติจากการจัดการแข่งขัน ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา