ภาพบรรยากาศการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาซิงกอร่าเกมส์ ในประเภทกรีฑา

    2018-10-24 10:42:20
    วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ภาพบรรยากาศการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ ครั้งที่ 36 ซิงกอร่าเกมส์ ในประเภทกรีฑา ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ มีการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ วิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 1. อบจ.พัทลุง 2. ทน.หาดใหญ่ 3. อบจ.สงขลา วิ่งผลัด 8x50 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 1. ทม.พัทลุง 2. ทน.ภูเก็ต 3. ทน.นครศรีธรรมราช วิ่งผลัด 8x50 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง 1. ทน.นครศรีธรรมราช 2. ทน.ภูเก็ต 3. ทม.พัทลุง เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 1. อบจ.พัทลุง 2. ทน.สุราษฎร์ธานี 3. อบจ.สงขลา พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 1. อบจ.พัทลุง 2. อบจ.สุราษฎร์ธานี 3. อบจ.ชุมพร ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 1. อบจ.สุราษฎร์ธานี 2. อบจ.ชุมพร 3. ทม.ชุมพร กระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 1. อบจ.สงขลา 2. ทน.สุราษฎร์ธานี 3. อบจ.สุราษฎร์ธานี กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง 1. ทม.พัทลุง 2. ทต.เขาชัยสน 3. ทม.สะเดา วิ่ง 3000 ม. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 1. ทม.ทุ่งสง 2. อบจ.สุราษฎร์ธานี 3. ทน.ภูเก็ต ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 1. อบจ.ชุมพร 2. ทม.ท่าข้าม 3. ทน.สุราษฎร์ธานี ภาพ : สุวิมล ขวัญคง ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา