นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

    2018-10-24 10:43:19
    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม