นายก อบจ.สงขลา ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี อบจ.สงขลา และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

    2018-10-24 10:44:29
    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน บริเวณถนนจะนะ อ.เมือง จ.สงขลา