นายก อบจ.สงขลา พูดคุยกับผู้บริหารบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0

    2018-10-24 10:46:15
    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้ผู้บริหารจากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบเพื่อแนะนำตัว และนำเสนอโซลูชั่น เพื่อสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0 และพัฒนาเมืองเป็นเมืองอัจฉริยะ ณ สำนักงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยเข้าได้เยี่ยมชม ณ ศูนย์สั่งการ 1669 cctv องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา