นายก อบจ.สงขลา ตรวจความเรียบร้อยของรถตู้พยาบาลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทดแทนรถเก่าที่เสื่อมสภาพ

    2018-10-24 10:47:55
    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจความเรียบร้อยของรถตู้พยาบาล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สั่งซื้อรถตู้พยาบาล รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้ทันท่วงทีในเบื้องต้น ซึ่งรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ที่จะนำมาทดแทนรถเก่าที่เสื่อมสภาพ (รุ่นปี 2548)