พิธีเปิดและมอบรางวัลแก่นักกีฬา ในการแข่งขันสงขลาไตรกีฬา (Songkhla Triathlon) ประจำปี พ.ศ. 2567

    2024-07-02 15:08:51
    วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ ชายหาดชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่นักกีฬา ในการแข่งขันสงขลาไตรกีฬา (Songkhla Triathlon) ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นางสาววิลาวรรณ โป้บุญส่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวเเละกีฬา อบจ.สงขลา เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่นักกีฬา นางสาววิลาวรรณ โป้บุญส่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ได้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมการแข่งขันสงขลาไตรกีฬา (Songkhla Triathlon) ประจำปี พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยภาพรวมของจังหวัดผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตามความเหมาะสมของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งพัฒนาการเล่นกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนอย่างเป็นระบบ ให้สมกับการได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา ซึ่งชนิดการแข่งขันมี 3 ประเภทคือ 1.ว่ายน้ำ 750 เมตร 2. ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร 3. วิ่ง 5 กิโลเมตร มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 300 คน #สงขลาไตรกีฬา2024