นายกอบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง เพื่อหารือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2568 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2024-07-02 16:24:42
    2 กรกฎาคม 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง นำโดย นายบำรุง พรหมเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง เพื่อหารือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2568 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการดำเนินโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวถนนสายบ้านทุ่งฆ้อ – บ้านแม่เปียะ และโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลพร้อมปรับปรุงพื้นสนามเป็นหญ้าเทียม ในเบื้องต้นนายกไพเจน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างทำการสำรวจและออกแบบ เพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างต่อไป ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา