อบจ.สงขลา ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ แหลมบ่อท่อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

    2024-07-04 20:08:22
    วันนี้ (4 ก.ค. 67) ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัด อบจ.สงขลารักษาราชการแทนปลัดอบจ.สงขลา ข้าราชการ และสมาชิกสภาเขตพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมในพิธี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทำการเปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระฉายาลัษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเดินไปยังโต๊ะบวงสรวงเพื่อจุดธูปเทียนประกอบพิธีพลีกรรม โดยพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ เดินไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะปิดฝาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว และเชิญขันน้ำสาคร ตักใส่คนโทขึ้นขบวนรถ เพื่ออัญเขิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ นำไปเก็บไว้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 และประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชพระพุทธมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์ ส่วนในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ อุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา จากนั้นในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 จะเป็นพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ มาเก็บไว้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ก่อนจะอัญเชิญไปยังค่ายเสนาณรงค์หาดใหญ่ เพื่อประกอบขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ จาก 5 จังหวัดภาคใต้ ไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป นายไพเจนกล่าวช่วงหนึ่งว่า " ที่วัดแหลมบ่อท่อแห่งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดให้เป็นหนึ่งอำเภอ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ของอำเภอกระแสสินธุ์ เพราะวัดแหลมบ่อท่อมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้นำน้ำจากที่นี่ไปใข้ในพระราชพิธีต่างๆ และครั้งนี้ก็จะนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ไปร่วมในพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงบริเวณนี้ทั้งหมดสำหรับใช้ในพระราชพิธี อีกส่วนหนึ่งที่กำลังจะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะใช้งบประมาณอีก 17 ล้านบาท ส่วนหนึ่งก็จะปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลสาบสงขลา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในอำเภอกระแสสินธุ์แห่งนี้ และพิธีวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป " โดยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ เป็นแห่งเดียวของจังหวัดสงขลา จาก 76 จังหวัด และทั่วประเทศทั้งหมด 108 แห่ง ที่จะใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เคยเป็นบ่อที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญ มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดสงขลา ที่ชาวบ้านในพื้นที่ เชื่อว่าสามารถนำมารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ โดยนำมาดื่มกิก็นและอาบเพื่อรักษาโรค โดยเฉพาะโรคผิวหนัง ตลอดจนนำไปเป็นน้ำพระพุทธมนต์ ประพรมเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว โดยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะมีน้ำสะอาดไหลตลอดทั้งปี