สำนักช่าง อบจ.สงขลา ดำเนินการโค่นต้นตาลโตนด ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

    2024-07-05 11:27:54
    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการโค่นต้นตาลโตนดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร #อบจสงขลา ภาพ/ข่าว : สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา