สำนักช่าง อบจ.สงขลา ดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

    2024-07-05 11:33:54
    เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ #อบจสงขลา ภาพ/ข่าว : สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา