สำนักช่าง อบจ.สงขลา ดำเนินการขุดลอกคูคลองบำบัดน้ำเสีย ที่เรือนจำอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

    2024-07-05 16:00:41
    เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดวัชพืชและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ที่เรือนจำอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา #อบจสงขลา ภาพ/ข่าว : สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา