สำนักช่าง อบจ.สงขลา ดำเนินการซ่อมลาดยางถนน ในพื้นที่สายบ้านคลองแห - บ้านคลองเตย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    2024-07-05 16:02:22
    เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการซ่อมลาดยางถนนเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ในพื้นที่สายบ้านคลองแห - บ้านคลองเตย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ #อบจสงขลา ภาพ/ข่าว : สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา