สำนักช่าง อบจ.สงขลา ดำเนินการบุกเบิกถนน ในพื้นที่หมู่ที่ 10 สายบ้านไร่ - บ้านร็อค บ้านเขารูปช้าง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

    2024-07-05 16:03:59
    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการบุกเบิกถนนเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ในพื้นที่หมู่ที่ 10 สายบ้านไร่ - บ้านร็อค บ้านเขารูปช้าง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา #อบจสงขลา ภาพ/ข่าว : สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา