อบจ.สงขลา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.สงขลา จัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา "ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    2024-07-07 20:12:33
    วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับและกล่าวสนับสนุนกิจกรรม ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา "ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายก อบจ.สงขลา นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขต 1 อำเภอนาทวี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สมาชิกเครือข่ายของสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมฯ โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด นายนิยม ชูชื่น นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน และในช่วงพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก นายนิยม ชูชื่น นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ การแข่งขันกีฬาช่อลำดวนเกมส์ มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้ - การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล - การแข่งขันกีฬาโยนวอลเล่ย์บอลข้ามคน - การแข่งขันกีฬาโยนวอลเล่ย์บอลลงตะกร้า - การแข่งขันกีฬาโยนโบว์ลิ่ง - การแข่งขันกีฬาเปตอง อีกทั้ง มีการประกวดขบวนพาเหรด 2 ประเภท ดังนี้ - การประกวดขบวนพาเหรดประเภทสวยงาม - การประกวดขบวนพาเหรดประเภทความคิดสร้างสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา “ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้พบปะ มีการทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และสนามกีฬาวู้ดบอลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ทั้ง 16 อำเภอ รวม 72 ชมรม จํานวน 4,300 คน เข้าร่วมกิจกรรม #ช่อลำดวนเกมส์ครั้งที่24 #กีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ณ สนามกีฬากีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และสนามกีฬาวู้ดบอลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา