พิธีปิดการแข่งขันกีฬากรีฑาประชาชน และผู้สูงอายุชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2567 “สารภีเกมส์ ครั้งที่ 4”

    2024-07-07 20:13:54
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬากรีฑาประชาชน และผู้สูงอายุชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2567 “สารภีเกมส์ ครั้งที่ 4” ณ สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานสมาพันธ์กรีฑาผู้สูงอายุแห่งเอเชีย นางสาวจันทร พิมพ์สกุล อดีตผู้อำนวยการ กองพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย นายอัคคะไกร มหาศรี นายกสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ นายเฉี้ยว ช้องประเสริฐ ประธานชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการผู้ตัดสิน และนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน โดยมีนายประพัฒน์ หนูหล่อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน นายชุมพร จันทะมณี รายงานผลการแข่งขัน โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ 1. ทีมที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอนุพงศ์ อะไหล่ยนต์ ได้ 92 ทอง 43 เงิน 23 ทองแดง 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมกรีฑาอาวุโสเมืองสะเดา ได้ 34 ทอง 27 เงิน 25 ทองแดง 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเปลทอง คลอง ร.5 ได้ 27 ทอง 14 เงิน 15 ทองแดง 4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมกลุ่มเดินวิ่ง ว.ค.สงขลา ได้ 18 ทอง 10 เงิน 8 ทองแดง 5. รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ 14 ทออง 38 เงิน 20 ทองแดง โดยการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อไปร่วมการแข่งขันฯในระดับประเทศต่อไป และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้รักการออกกำลังกาย และมีสุขภาพแข็งแรง ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา