อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

    2024-07-07 23:02:49
    7 กรกฎาคม 2567 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประกอบในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเมื่อ เวลา 17.05 น. ขบวนรถบุษบกน้ำศักดิ์สิทธิ์ มาถึง ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้อัญเชิญขันสาครบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากรถบุษบก เข้าไปยัง อุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลว ง ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้อย่างสวยงามสมพระเกียรติ เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในฤกษ์เวลา 17.09 น. พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวสงขลาร่วมในพิธี จากนั้น พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอาราหลวง ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ และเมื่อได้เวลา 17.09 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวารขึ้นอาสน์สงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ได้ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนา อธิษฐานจิต แลสวดภาณวารต่อไป