การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2024-07-08 14:53:44
    วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในแต่ละส่วนราชการ และโครงการต่าง ๆ ของ อบจ.สงขลา ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา