อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

    2024-07-08 15:30:02
    วันนี้ (8 ก.ค. 67) ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนร่วมในพิธี เวียนเทียนน้ำพระพทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งวันนี้จะเป็นพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดขึ้น ณ อุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จากก่อนหน้านี้วันที่ 4 กรกฎาคมได้มีพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่แหลมบ่อท่อ ที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และวันที่ 7 กรกฎาคม ได้ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดชัยมงคล ส่วนในวันที่ 8 จะมีพิธีเวียนเทียน ที่เรียกว่าการ วักแว่นเทียน หรือการกวักแว่นเทียน โดยการนำเอาแว่นเทียนที่หมายถึง แว่นสำหรับใช้ติดทียน เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบพิธีสามารถจับได้อย่างถนัด ซึ่งอาจจะทำจากเงิน ทอง หรือนาก ให้มีลักษณะแบนปลายแหลมเหมือนใบโพธิ์ และมีด้ามจับให้สำหรับจับได้ ซึ่งจะใช้ในงานพระราชพิธี หรืองานสำคัญในพุทธศาสนา ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้ จึงทำให้คำว่า แว่นเทียนหรือ วักแว่นเทียนเป็นคำที่ หลายคนอาจไม่คุ้นเคย โดยพิธีวักแว่นเทียน เริ่มตันขึ้นครั้งแรกเมื่อคราวฉลองพระอารามในปี พ.ศ. 2390 ในสมัยรัซกาลที่ 3 โดยมีพิธีกรรมสำคัญที่ผสมกลมกลืน ความเชื่อระหว่างพุทธและพราหมณ์เข้าด้วยกันเรียกว่า วักแว่นเวียนเทียน ทั้งนี้สำหรับการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ได้เริ่มในเวลา 12.00 น. โดยการตั้งบายศรีสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากพราหมณ์หรือบัณฑิตยืนหน้าโต๊ะบายศรี และเบิกแว่นเทียนเล่มที่หนึ่ง ส่งให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารับแว่นเทียนจากพราหมณ์หรือบัณฑิตแล้ว วักแว่นเทียนที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัวสามครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือ เวียนไปจนครบสามรอบ เมื่อครบแล้วคนสุดท้ายจะส่งให้พราหมณ์หรือบัณฑิตผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรจุอยู่ในคนโทประจำจังหวัดสงขลา ออกมาจากพระอุโบสถวัดชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจนายกเหล่ากาชาด และประธานแม่บ้านทหารไทยจังหวัดสงขลา สำหรับร้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสงขลา จะอัญเชิญออกจากพระอุโบสถวัดชัยมงคล และมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องปฏิบัติราชการห้องผู้ว่าราชดารจังหวัดสงขลา ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคมจะมีพิธีอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากศาลากลางจังหวัดสงขลา ไปยังค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อประกอบขบวนอัญเชิญคนโทน้ำจาก 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป