พิธีปิดและมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์)

    2024-07-08 15:32:17
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาบัฟฟาโลฮ์ฮิว ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดและมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์) พร้อมด้วยนางสาวเวทดา การันสันติ สมาชิกสภาอบจ.สงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต 8 // นายพรชัย พานิชกรณ์ สมาชิกสภาอบจ.สงขลา อำเภอเมือง เขต 4 // นายภูดิศ ไชยมุณี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ // ประธานชมรมกีฬาบ้านเกาะหมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการผู้ตัดสิน และนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัล โดยมีผลการแข่งขันมีดังนี้ กีฬาฟุตบอล 1.ประเภทประชาชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวัดคลองแห รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเกาะหมี B รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสำราญสุข 2.ประเภทอาวุโส รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวัดคลองแห รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมปรีดิ์เปรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมอัมพวัน กีฬาวอลเลย์บอล ประเภทประชาชนทีมหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหนองทราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมคลองควาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านเก่า กีฬาพื้นบ้าน วิ่งกระสอบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเกาะหมี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสะพานดำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมหนองทราย กีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมชุมชนหนองทราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสะพานดำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมปรีดิ์เปรม