อบจ.สงขลา จัดอบรม “หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำและทางทะเล (Maritime Emergency Medical Service : MEMS) รุ่นที่ 7 หลักสูตร 5 วัน”

    2024-07-08 21:07:13
    วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และกล่าวรายงานในการอบรม “หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำและทางทะเล (Maritime Emergency Medical Service : MEMS) รุ่นที่ 7 หลักสูตร 5 วัน” พร้อมด้วย คณะวิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2, บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยมี นาวาเอก (พิเศษ) พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ // เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ การกู้ชีพ และการช่วยชีวิตทางน้ำ โดยเน้นการเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทางทะเลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 เสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 65 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ (RN) เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (AEMT) พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 5 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช, สระว่ายน้ำสนามกีฬาติณสูลานนท์ และหาดชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา