นายก อบจ.สงขลา มอบเครื่องช่วยหายใจให้ รพ.สงขลา สำหรับผู้ป่วยเพื่อยืมไปใช้ที่บ้าน

    2024-07-10 16:04:51
    วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) เวลา 09.00 น. ณ ห้องธนาคารสร้างชุมชน โรงพยาบาลสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเพื่อยืมไปใช้ที่บ้าน ตามโครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการธนาคารสร้างสุขชุมชน ปีที่ 2 จากรายงานสรุปผลการให้บริการยืม-คืนที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความขาดแคลน ในปี 2565 โรงพยาบาลสงขลาจึงได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่บ้าน จำนวน 12 เครื่อง สำหรับผู้ป่วยหลังระยะวิกฤติ (Intermediate care) และผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่จำเป็นต้องได้รับฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสงขลา เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดวันนอนในโรงพยาบาล เพิ่มคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้านและโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา เพิ่มความคุ้มค่า คุ้มทุนในการใช้ทรัพยากรสาธารณสุข ลดภาระค่าใช้จ่ายของญาติ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขต่อไป กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ทราบถึงสภาพปัญหาความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยทางโรงพยาบาลมีเครื่องช่วยหายใจไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและผู้ดูแลให้สามารถใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านได้ และมีการประสานงานกับ Care Giver ในชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา