รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

    2018-10-24 11:22:23
    23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 - 09.00 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่