รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

    2018-10-24 11:23:26
    23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่