การชิงชัยเหรียญรางวัล ประเภทกีฬาเปตอง

    2018-10-24 15:03:32
    เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 มีการชิงชัยเหรียญรางวัล ประเภทกีฬาเปตอง ดังนี้ ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภททีม 2 คน ชาย 1. ทม.คลองแห 2. ทน.นครศรีธรรมราช 3. อบต.อ่าวนาง ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภททีม 2 คน หญิง 1. ทน.ภูเก็ต 2. อบต.อ่าวนาง 3. ทม.ทุ่งสง ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภททีม 2 คน ชาย 1. ทม.ทุ่งสง 2. ทน.สงขลา 3. ทน.หาดใหญ่ ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภททีม 2 คน หญิง 1. อบจ.พัทลุง 2. ทม.ทุ่งสง 3. ทน.ตรัง ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีม 2 คน ชาย 1. ทน.ตรัง 2. ทน.ภูเก็ต 3. ทน.ท่าข้าม ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีม 2 คน หญิง 1. ทม.ทุ่งสง 2. ทน.ภูเก็ต 3. ทม.กระบี่ ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีม 2 คน ชาย 1. ทม.นาสาร 2. ทน.ภูเก็ต 3. ทน.นครศรีธรรมราช ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีม 2 คน หญิง 1. ทน.ตรัง 2. ทน.สุราษฎร์ธานี 3. อบจ.นครศรีธรรมราช