นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พรบ.การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

    2018-10-24 15:06:33
    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พรบ.การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ