รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานวันตำรวจ ประจำปี 2561

    2018-10-24 15:07:49
    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานวันตำรวจ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมตำรวจภูธรภาค 9 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งตำรวจภูธรภาค 9 จัดขึ้น โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และอ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ วันที่ 17 ตุลาคม ตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีการโอนกรมตำรวจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2541 อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี