ผู้เชี่ยวชาญฯวิโรจน์ ร่วมตักบาตรเทโว เนื่องในเทศกาลออกพรรษาและลากพระ

    2018-10-25 15:05:51
    25 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา มอบให้นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานทั่วไป ปฎิบัติงานแทน ร่วมตักบาตรเทโว เนื่องในเทศกาลออกพรรษาและลากพระ ที่เชิงบันใดเขาตังกวน อ.เมืองสงขลา จัดโดยเทศบาลนครสงขลา