3 ก.พ. 2661 นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีปิดทองใต้หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ณ ลานหลวงปู่ทวด สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

    2018-02-03 10:40:14
    3 กุมภาพันธ์ 2661 เวลา 18.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีปิดทองใต้หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ณ ลานหลวงปู่ทวด สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดทองใต้ฐานหลวงปู่ทวด ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) จังหวัดสงขลา ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์