ผู้เชี่ยวชาญฯวิโรจน์ ประธานเปิดงานประเพณีลากพระทางน้ำ ซึ่งจัดโดย อบต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา

    2018-10-25 15:06:35
    25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา มอบให้นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานทั่วไป เป็นประธานเปิดงานประเพณีลากพระทางน้ำ ซึ่งจัดโดย อบต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ณ ท่าน้ำสำนักสงฆ์ท่าสังข์ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา