กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2562

    2018-10-25 15:37:51
    25 ตุลาคม 2561 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหารปล่อยขบวนรถ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ไปยังบริเวณคลองวง ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และผลการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ณ บริเวณคลองวง เป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ภาพ : ศุภวัฒน์ กลับกลาย ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา