นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ถนนสายสงขลา - นาทับ ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงพัดกระหน่ำเข้าหาชายฝั่ง ทำให้บริเวณไหล่ทางของถนนถูกน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหาย

    2018-11-05 10:44:59
    2 พฤศจิกายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย ถนนสายสงขลา - นาทับ ของพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หมายเลข สข. 2004 ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 32 ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงทีพัดกระหน่ำเข้าหาชายฝั่ง ทำให้บริเวณไหล่ทางของถนนถูกน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท เข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ดังนั้นผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาบริเวณนี้ จึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ