นายกอบจ.สงขลา ออกเยี่ยมจุดตรวจ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

    2019-01-07 15:38:40
    เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ออกเยี่ยมจุดตรวจ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ณ จุดตรวจตำบลพะวง คลองแหและจุดตรวจบิ๊กซีคลองแห จุดตรวจบ้านด่าน และหน้า ป.พัน 5