นายก อบจ.สงขลา เข้ากราบคารวะขอพรและมอบกระเช้าสุขภาพแก่ นายชวน หลีกภัย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

    2019-01-07 15:42:02
    1 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เข้ากราบคารวะ ขอพร และมอบกระเช้าสุขภาพแก่ นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ บ้านพักจังหวัดตรัง