ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรียกประชุมเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงภัยพายุโซนร้อนปาบึก

    2019-01-07 15:45:22
    4 มกราคม 2562 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรียกหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย รายงานถึงความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงภัย และมีการร้องขอความช่วยเหลือหน่วยงานในจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์บัญช่การเหตุการณ์พายุปาบึก จังหวัดสงขลา ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ซึ่งในส่วนของ อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รายงานถึงสถานการณ์ทั่วไปในขณะนี้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีการเตรียมความพร้อม ในส่วนของเครื่องจักรกลต่างๆ ตลอดจนถึงเครื่ิงสูบน้ำ และเรือท้องแบนพร้อมกับอาหารและน้ำ เพื่อพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ในกรณีที่มีการร้องขอมาจากหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของแพขณะนี้มีความเสี่ยงมากจึงหยุดให้บริการชั่วคราว โดยสงขลาในขณะนี้จุดที่น่าเป็นห่วงคือบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ตั้งแต่สทิงพระถึงระโนด ซึ่งได้มีการอพยพ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วตั้งแต่เมื่อวานพร้อมอาหารและน้ำดื่ม ส่วนที่อำเภอสะบ้าย้อยเมื่อคืนจะมีปริมาณฝนตกมาก ซึ่งก็กำลังเฝ้าระวังและพร้อมที่จะอพยพประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงภัยเช่นกัน โดยแต่ละอำเภอได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม ในส่วนของท้้งถิ่นได้มีการเตรียมตวามพร้อมในจุดเสี่ยงภัยทั้งหมด และสั่งอพยพมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้มีการติดตามสถานณ์อย่างใกล้ ซึ่งในสงขลาเรามีทะเลสาบสงขลา ถ้าเกิดอ่าวไทยมีน้ำหนุนขึ้นมา ก็จะทำให้น้ำในทะเลสาบล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านได้ ดังนััน เจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลาได้มีการเตรียมพร้อมตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และขณะนี้ได้เตรียมการตั้งโรงครัวเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บริเวณอำเภอระโนด และอำเภอสทิงพระ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น