อบจ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

    2019-01-08 11:44:23
    อบจ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน และจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ อบจ.สงขลา ได้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนชาวสงขลาอย่างต่อเนื่องมาตลอด วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 62 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม นิวซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดสงขลา รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การทำถนนโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสม ซึ่งนอกจากจะได้ถนนที่มีคุณภาพดีแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอีกทางหนึ่งด้วย การเพิ่มจำนวนแพขนานยนต์ให้เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน ในด้านสิ่งแวดล้อมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีการวางปะการังเทียม การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น พันธุ์กุ้งก้ามกราม ฯลฯ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี พร้อมฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จนเป็นต้นแบบระดับประเทศ ซึ่งจากการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 สถิติการเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเป็นศูนย์ ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ , การจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเตรียมเปิดให้บริการในเร็ว ๆ นี้ , การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง , การอบรม อสม.ผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง , การจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “ช่อลำดวนเกมส์” , การสร้างสนามกีฬา , การบริหารจัดการขยะ , การสร้างสวนสาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียว และโครงการรถไฟฟ้า Monorail ฯลฯ อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์