นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจ และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว

    2019-01-11 15:40:21
    10 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจ และติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ในขณะนี้งานระยะที่ 1 ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมส่งมอบงาน และในขณะนี้ทางผู้รับจ้างงานได้ดำเนินงานในระยะที่ 2 ซึ่งได้มีการก่อสร้างศาลากลางสวน เวทีกิจกรรมกลางสวนสาธารณะ เพื่อใช้จัดงานกิจกรรมต่างๆ ขุดแนวคูวางระบบน้ำ ณ สวนสาธารณะแห่งใหม่ อ.เมือง จ.สงขลา